SK Portal

Welcome to Game portal SK

Navody

Ako hrať Soccer Jam

Skilly

Stamina - po každom updatnutí sa Vám zvýši životnosť . Prvý update - 120 HP. Druhý update - 140 HP. Tretí update - 160 HP . Štvrtý update - 180 HP. Posledný teda piaty update - 220 HP.

Strength - po updatnutí sa Vám zvýši sila strely. Keď loptou zasiahnete protivníka, odoberie mu viac HP.

Agility - zväčší Vašu rýchlosť

Dexterity - zvyšuje Vašu šancu na chytenie lopty

Disarm - predlžuje dobu, počas ktorej nemá protivník nôž. Tiež zväčšuje šancu na odzbrojenie od lopty.

Skill si môžete updatnuť tak, že stlačíte klávesu, na ktorú máte nastavené Last Weapon Used ( defaultne Q ) a stlačíte tlačidlo od 1 po 5, podľa toho, ktorý skill chcete updatnuť. Po každom update sa zväčšuje počet XP, ktoré potrebujete na ďalší update.

XP ( skúsenosti )

Keďže na update treba XP, je logické, že XP sa budú nejako získavať. Je na to viacej spôsobov.
Buď dáte gól ( čím ďalej ste boli, tým viac XP dostanete ), zabíjaním protivníkov ( nie je za to však veľa XP ), nahraním na gól ( dostanete za to 200 XP ), chytením strely. XP dostanete tiež za to, že Váš tím dá gól, dokonca aj keď gól dostanete, tak dostanete pár XP.

Ovládanie

Turbo : klávesa, na ktorú máte nastavené Drop weapon. Defaultne myslím že G
Strela ( poprípade nahrávka ) : klávesa, na ktorú máte nastavené Use items. Defaultne E.
Zatočenie lopty do prava : klávesa, na ktorú máte nastavené Radio2, defaultne X
Zatočenie lopty do ľava : klávesa, na ktorú máte nastavené Radio1, defaultne Z
Skill Menu : klávesa, na ktorú máte nastavené Last Weapon Used, defaultne Q


100 FPS

  1,)Dneska Vám ukážem ako si spravíte samy fps 100. Zaèneme tým, že si nájdeme nasledujúci súbor podla typu grafickej :
pre Nvidia : Zkopírujte súbor z C./Windows/System32/nvoglnt.dll
pre Ati : Zkopírujte súbor z C./Windows/System32/atioglxx.dll
pre iny typ : Zkopírujte súbor z C./Windows/System32/opengl32.dll

2,)Tento skopírovaný súbor vložte teraz do nasledovnej zložky:
pre Steam : C:/Program Files/Valve/Steam/SteamApps/vas ucet/counter strike/gldrv
pre NonSteam : C:/Program Files/Valve/gldrv

3,)Potom v zložke gldrv mate 3subory aj s nakopirovaným. Otvorte si súbor "drvmap" napríklad v Textovom Dokumente a prepíšte tam:
pre Nvidia : gldrv/nvoglnt.dll OpenGl Driver
pre Ati : gldrv/atioglxx.dll OpenGl Driver
Pre iny typ : gldrv/opengl32.dll OpenGl Driver

4,)Teraz si zapnite Váš Counter Strike stlaète consolu a do nej píšte nasledovne príkazy, ktoré potvrdíte Enterom:
fps_max "101"
cl_bob "0"
cl_bobcycle "0"
cl_corpsestay "10"
cl_himodels "0"
cl_weather "0"
cl_cmdrate "101"

5,)Pre tých, ktorým moc nezaleží na grafike sú tu ešte zlepšovaky fps, teda sa vam zníži grafika ale zvýši fps ja osobne to nemám !! ale tu to mate aby bol Návod komletny.
gl_affinemodels "0"
gl_keeptjunctions "0"
gl_lightholes "0"
gl_max_size "128"
gl_picmip "1"
gl_round_down "10"
gl_playermip "3"

6,)Pre užívatelov Grafickej karty Nvidia niekedy ostane fps aj po týchto nastaveniach ostane na obvyklej 60tke. V tomto prípade treba vypnú� Vertikálnu synchronizáciu, alebo tiež zvyslu synchronizaciu.
Vypnete ju nasledovne =>
1.Kliknete si na plochu pravým tlaèidlom a dáte Vlastnosti.
2.Otvori sa Vám tabu¾ka na nej hore prepnete Nastavenia
3.Potom si dole v pravo kliknete na Upresni�
4.Potom si znova hore prepnete napr.(GeForce MX 440
5.Na ¾avej strane sa Vám vysune ïalšia tabu¾ka na tej kliknete na Nastavenia OpenGL
6.V strede tabu¾ky budete ma� Vertikálna synchronizácia a tam prepnete na Vždy vypnutá
7.Potvrdte OK a už by ste mali ma� fps 100

7,) Už len prajem GL & HF

 
Ako hrať na SuperHero ?

 
O čo ide v superheru ?

V prvom rade ide o to, aby mal hráč co najvačšie XP.

Ako získam XP ?

XP získavate zabitím nepriateľa, položením bomby, alebo jej zneškodnením.

Ako získam level ?

Za určité množstvo XP, získate level (za každý level je jeden hradina).Každý hrdina vám dáva mimoriadne schopnosti (lietanie,silné granáty,laser,nekonečné ammo)

Koľko mam XP ?

XP sa vám zobrazí na začiatku každej hry v strede obrazovky.

Ako si zvolím hrdinu ?

Ak máte nového (hera) oznámi vám to príslúšná zvučka. Hrdinu si možete vybrať až na začiatku nového kola (číslami od 1-8) ak stlačíte číslo 9 zobrazia sa vám ďalší hrdiovia, ak stlačíte čislo 0-exit tak si možte hradinu zvoliť až v ďalšom kole.

Príkazy v hre.

/drop názovhera -týmto príkazom si zvolíte druhého hrdinu
/clerpowers -stratíte všetkých hrdinou ale na začiatku nvého kola si miesto nich možte vybrať iných
/playerskills -zobrazí vam mená hračov a ich level a nahraté XP
/playerlevels -zobrazí mená hračov,XP a ich navolených superherov
/myheroes -zobrazí vám svojich nahratých herov
/help- pomoc

Ako sa binduje ?

Niektorí hradinovia majú schopnosti ktoré sa musia bindovať.

bind f +power1 (1-3)


Ako spraviť menší ping

Všetky tieto príkazy vkladáme do súboru config.cfg ( doporučujem si súbor zálohovať ) , večšinou ho nájdeme podľa cesty:
NonSteam: Valve/cstrike/config.cfg
Steam: Valve/SteamApps/VÁŠLOGIN/counter-strike/cstrike/config.cfg
Otvorte config.cfg v textovom dokumente a nakopírujte tam tieto príkazy, nezabudnite uložit.
Tu sú príkazy pre jednotlivé pripojenie :

DSL 128kbps
rate "12000"

cl_cmdrate "51"
cl_cmdbackup "10"
cl_updaterate "51"
cl_dlmax "168"
ex_interp "0.07"

DSL 512kbps
rate "20000"
cl_cmdrate "81"
cl_cmdbackup "30"
cl_updaterate "71"
cl_dlmax "512"
ex_interp "0.07

DSL 768kbps
rate "20000"
cl_cmdrate "81"
cl_cmdbackup "15"
cl_updaterate "99"
cl_dlmax "512"
ex_interp "0.04"

DSL 1024kbps
rate "25000"
cl_cmdrate "99"
cl_cmdbackup "2"
cl_updaterate "99"
cl_dlmax "800"
ex_interp "0.02"

DSL 1526kbps
rate "25000"
cl_cmdrate "99"
cl_cmdbackup "8"
cl_updaterate "99"
cl_dlmax "1024"
ex_interp "0.03"


 
Ako zapať netgraph ?


 
Čo to vlastne netgprah je ? Je to funkcia, ktorá Vám zobrazuje vaše pripojenie k serveru, počet odbrazkov za sec. ,... Ako si ho zapať ? Tu je Návod:

Netgraph sa zapína cez consolu a to nasledujúcimi príkazmi
net_graph "1" - (typ netgraphu - môže byť 1, 2, 3, podľa toho aký chcete)
net_graphpos "2" - (pozćia netgraphu môže byť 1=vľavo 2=stred 3=vpravo)

Pokiaľ Vám bude ukazovať fps 100.0 ste natom veľmi dobre, ale ak bude fps malé napr fps 60 tak nieje niečo v poriadku. Návod na fps 100 nájte tiež v naších návodoch


AMX skratky

amx_kick [dvovod] - vyhodí hráča podla nicku/userid

amx_ban <čas> [dvovod] - zabanuje hráča podla nicku/userid - čas uvádzajte v minutách, 0 je permanent ban

amx_addban <čas> [dvovod] - pridá ban hráča podla authid/IP adresy do serverového banlistu - čas uvádzajte v minutách, 0 je permanent ban

amx_addban - odbanuje hráča podle authid/IP adresy

amx_slay - zabije hráča (nick/userid)

amx_slap [damage] - prepleskne hráča (nick/userid) s damage 0-100 HP

amx_leave [tag1] [tag2] - vyhody zo servera hráča ktorí nemajú pred nickom klan tag uvedený v zozname za príkazom

amx_pause - zapauzuje/odpauzuje hru

amx_who - vypíše zoznam hráčou na serveru

amx_cvar [hodnota] - změní alebo vypíše hodnotu zadaného cvar

amx_map - zmení mapu

amx_cfg - vykoná príkazy uložené v súbore meno_súbora

amx_rcon - vykoná konzolový_príkaz na konzoli serveru

amx_plugins - vypíše dostupné aktívne pluginy

amx_modules - vypíše dostupné aktívne moduly

amx_say - pošle spravu všetkým hráčom do normálneho chatu

amx_chat - pošle spravu všetkým adminom do normálneho chatu

amx_psay - pošle sukromnu spravu hráčovi nick/userid do normálneho chatu

amx_tsay - pošle farebnú spravu všetkým hráčom . Ukaze ju v ľavo

amx_csay - pošle farebnú centrovanú (nad cross) spravu všetkým hráčom

amx_votemap [meno_mapy2] [meno_mapy3] - zahájí votovanie výberu mapy

amx_votekick - zahájí votovanie vyhodenie hráča

amx_voteban - zahájí votovanie zabanovanie hráča

amx_vote - zahájí votovanie na zadanu otázku

amx_cancelvote - zruší posledne probiehajuce votovanie

say /hp - zobrazí informacie o tom kto ta zabil

say /statsme - zobrazí tvoju statistiku

say /stats - zobrazí statistiku ostatních hráčou

say /top15 - zobrazí statistiku 15 najlepších hráčou na serveri

say /rank - zobrazí tvoj rank (poradie v celkovej statistike na serveri)

say nextmap - vypíše následujúcu mapu mapcyklu

say timeleft - vypíše ostavajúci čas do zmeny mapy

say thetime - vypíše aktualny čas

amxmodmenu - zobrazí hlavne AMX Mod X menu

amx_cvarmenu - zobrazí cvar menu

amx_mapmenu - zobrazí menu pre zmenu mapy

amx_votemapmenu - zobrazí menu pre votovanie map

amx_kickmenu - zobrazí kick menu

amx_banmenu - zobrazí ban menu

amx_slapmenu - zobrazí slap/slay menu

amx_teammenu - zobrazí menu pre prehadzovánie hráčou medzi T a CT týmom

amx_clcmdmenu - zobrazí menu klientských príkazou

amx_restmenu - zobrazí menu pre zakázáne(povolení) zbrane

amx_pausecfgmenu - zobrazí menu pre spuštanie a pauzovánie pluginou

amx_statscfgmenu - zobrazí menu pre konfiguraciu statistik

amx_help - zobazí všetky povolene príkazy


Chcete mať pri nejakom zápase HLTV ?

 
 
 


CS slovnik

A/B - Bomboviská na mape A (väčšie) B(menšie)

bombplace - bombovisko (miesto dke sa pokladá bomba)

CT/T - Counter-Teorista/Terorista

spawn - začiatok hry CT/T

AFK - Away From the Keyboard (mimo klavesnice)

omg - oh my god (o môj bože)

omfg - oh my fucking god (o môj .... bože)

lol - lot of laught (smiech)

rofl - rolling of the floor (viac než lol)

n1 - number 1 (čislo jedna = najlepši)

lama - hráč, ktorý to nevie hrať

noob - skrátene newbie

newbie - začiatočník

looser - debil

btw - by to way (mimochodom)

mmnt - moment

hi - ahoj

nice - pekne

wtf - what the fuck

nvm - neviem

dpc - do piči

kkt - kokot

eco - kolo v ktorom sa nič nekupuje

deco - kolo v ktorom sa nič nekupuje iba deagle

rush - kolo bez zastavenia

walk - chodenie potichu (Shift)

Nick - meno hráča

Skiller - dobrý hráč

thx - thanks (dakujem)


 
Čo to je CS ? (vtipný štýl)

  Čo je to Counter strike ???

Ide o zábavnú hru pre 10-tich ľudí, ktorý sú rozdelený do dvoch táborov. Čiže odporúčam nech si to zahrajú ľudia, ktorý sa nemajú moc v láske :D a vybijú si svoje hormóny =) Pomáha to verte mi!!
Prvé kolo sa ako vždy chodí vidličkové obedové kolo a naháňa sa večera :D kto výhra vyberie si stranu, za ktorú chce hrať. :P
Tábori sa skladajú s 5-tich a 5-tich ľudí a v každom teame môže ale nemuší byt hlava teamu tu je na váš či sa necháte buzerovať od niekoho ;)
Za úlohu jedného teamu, v ktorom sa nachádzajú maskovaný ľudia v rozličných maskáčoch je položiť teleso obdĺžnikového tvaru na plantovacie miesto volajú sa aj plantovisko A alebo B a ktoré býva označené veľkým X a aby ho aj slepý videli a nemuseli ho hľadať moc dlho. Aj keď par ľudí ho prehliadne tak obdĺžniček vám začne blikať a naznačovať, že už môžte položiť na zem. Ak sa teleso položí tak team by sa mal postarať o to aby neprišiel ujo s druhého teamu a aby nepoužil nožničky a neprestrihol kábliky a tým zničil ten prekrásny ohňostroj čo mohol byt. V druhom teame sa nachádzajú ľudia, ktorý si požičali oblečenie od policajtov a úlohou ich je nakupovať nožničky a chrániť plentoviska A or B aby sa tam nepoložilo naše milé teliesko obdlžničkového tvaru a poprípade urobiť rýchly zásah a vystrieľať team maskovaných ľudí.
Pokiaľ nie ste s krajiny nemeckej kde ako taliani hrávajú mr12 tak ste veľmi pro krajina a pokročilá v tejto hre a hrávate mr15.


Hudba v Countrovi ? Realita

 Chceli by ste pri Vašom pôžitku s hrania Counter-Striku ešte počúvať Vašu obľubenú hudbu či už to je Hip-Hop alebo Rock atď. a tu máme pre Vás návod :

1. Spustite si Tento počítač a najdite si zložku kde máte nainštalované CS-ko
Pre NS väčšinou : C/Program Files/Vlave/cstrike
Pre S väčšinou C/Program Files/Steam/steamapps/váš nick/counter-strike/cstrike/
a tam si vytvoríťe zložku music do ktorej si nahráme Vaše obľúbené piesne vo formáte .mp3
2. Spustíme si CSko a stlačíme ~ (konzola) a do nej napíšeme mp3 play music/názov.mp3
3. Ešte môžete si nastaviť hlasitosť tejto hudby a to tiež cez konzolu že tam napíšeťe
mp3 volume "X.X" ( X.X je hlasitošť od 0.1 až do 2.0 )

 
Ovladanie CW|TG

Navod na ovladanie CWTG serverov od nas:
Takze Buffer.SK CW/TG servery sa ovladaju AMX modom X, na zmenu map a zacatia cw pouzijeme nasledujuce prikazy do konzole:

say /start -> nastavi server na CW / TG a zacne hru 3 restartami a napisom LIVE!.
say /stop -> CW / TG nastavenie zastavi a nastavy mod tzv. WARMUP
say /rr -> takto dam restart na serveri, ale iba ak je server v mode WARMUP (say /stop)

Dalej zmena mapy:

say /dust2 -> zmeni mapu na de_dust2
say /inferno -> zmeni mapu na de_inferno
say /cbble -> zmeni mapu na de_cbble
say /train -> zmeni mapu na de_train
say /nuke -> zmeni mapu na de_nuke
say /cpl_strike -> zmeni mapu na de_cpl_strike
say /cpl_mill -> zmeni mapu na de_cpl_mill

Navod na ovladanie prikazu cez RCON_ prikaz

Prve co napiseme do konzole je rcon_password "heslo" pri com to heslo je to RCON heslo co vieme ked dostaneme server, resp. si ho vypytame od majitela serveru. Dalsie prikazy:

rcon changelevel de_dust2 -> zmena mapy na de_dust2 (de_dust2 sa da obmenit akoukolvek mapou).
rcon sv_restart 1 -> restartuje hru za pocet sekund 1 -> cim vacsie cislo tym za dlhsiu dobu bude restart.
rcon mp_freezetime 'cislo' -> podla cisla nastavime dlzku freezetime, cize cas na zaciatku kola na nakupovanie atd.
rcon mp_startmoney 'cislo' -> nastavime kolko chceme penazi na zaciatku kola.
rcon say 'Nejaky TEXT' -> takto mozeme pisat text odlisne, prostrednictvom servera. Vhodne na napisanie rcon say LIVE! vyznaci hru ze je live.


Nastavenie ventrilo klienta

 Takze v tomto navode si opiseme vacsinu funkcii komunikacneho klienta VENTRILO, pouziva sa hlavne na komunikaciu hracov pri hrach, hlavne je to Counter-Strike lebo nema velke naroky na PC (resp. takmer ziadne, cca 5MB RAM) a taktiez slabe naroky na pripojenie (cca 16b/s-64b/s).

Ventrilo verzie 2.1.4 mozeme stiahnut tu - TU (najpouzivanejsia verzia ventrilo serverov, pouziva sa aj na buffer.sk ventrile - ip: vt.buffer.sk , port: 3783.

Takze zacneme:
Zapneme aplikaciu po nainstalovani, uplne hore vidime tabulku s nazvom 'User Name' klikneme v pravo na sipku '->'.
Vyhodila sa nam tabulka, klikneme na tlacitko 'New' kde vyplnime Nickname (prezyvku).
Stlacime 'OK' a znova 'OK'.
Teraz klikneme znova na '->' ale tentokrat vedla nazvu 'Server'.
Klikneme na tlacitko 'New' a zadame nazov, ako chceme aby sa pri vybere serveru nas ventrilo server volal (Napr. buffer.sk) a stlacime 'OK'
Teraz v policku 'Hostname or IP' zadame IP adresu vetrilo servera (v pripade nasho je to vt.buffer.sk, teda v policku 'Hostname or IP' bude len 'vt.buffer.sk').
V poli 'Port' napiseme port ktory server pouziva, v nasom pripade je to '3783'.
Stlacime 'OK' a teraz vedla napisu 'Server' mozeme vybrat nas server a teda 'buffer.sk' a dame 'Connect'.
A sme na serveri kde vidime miestnosti, do ktorych sa mozeme pripojit dvojklikom na ne.
A teraz si v kolonke 'Setup' mozeme nastavit ventrilo podla vlastnej chuti...


Nejde mi chat v CS

Pokiaľ Vám v hre Counter-Strike píše Cstrike_chat_alldeath (alebo neičo podobne) stačí ak si stiahnete nasledujúci súbor TU ! a nainštalujete ho. Po doinštalovaní do Vášho Counter-Striku si iba spustite hru a máte chat... Dúfam, že Vám to pomohlo...